Přejít na obsah
Pochod "Po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov"  

Více se dozvíte v sekci registrace

Pořádá spolek Červené barety, z.s. se sídlem v Prostějově v zastoupení pplk. v.v. Ing. Jindřich Starý a kpt. v zál. Mgr. Michal Mucha ve spolupráci se 601. skss. Oba byli v minulosti příslušníky VÚ 8280 Prostějov. Pochod je organizován u příležitosti oslav Dne ozbrojených sil. Rozkazem prezidenta republiky Václava Havla č. 10 ze dne 7. února 2002 byl 30. červen stanoven Dnem ozbrojených sil České republiky. Záštitu nad tímto projektem převzal velitel 601. skupiny speciálních sil generála Moravce. Partnerem pochodu je primátor Statutárního města Prostějov Mgr. František Jura a Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s.
Důvodem pořádání akce je uctění všech vojáků a také jejich velitelů, kteří prošli náročnou službou u 22. výsadkové brigády, která doznala během let, kdy byla přemístěna z posádky Prešov do posádky Prostějov mnoha změn jak v samotných názvech této opravdu výjimečné jednotky naší armády. Po více jak 70 letech, co je tato výsadková jednotka součástí posádky Prostějov se její název přetransformoval do finální podoby a v současné době ji známe jako 601. skupinu speciálních sil generála Moravce. Názvy jednotky se měnily, ale krycí číslo útvaru (8280) zůstávalo vždy stejné a i tímto je tento vojenský útvar svým způsobem výjimečný. Příslušníci 601. skupiny speciálních sil generála Moravce jsou hrdými pokračovateli tradic 22. výsadkové brigády.
Pochod se uskuteční z části ve vojenském výcvikovém prostoru a v prostoru výcvikové základny Hamry, a dále v místech, která úzce souvisela s výcvikem prostějovských výsadkářů.
Pochod je organizován pro širokou veřejnost, pro bývalé příslušníky prostějovského výsadkového útvaru, pro výsadkové veterány z České a Slovenské republiky, pro příslušníky Klubů vojenské historie,
příslušníky Armády České republiky a rovněž i pro útvary a složky Intergrovaného záchranného systému (IZS). Prostě pro všechny  Ty, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví a chtějí vzdát hold všem výsadkářům, kteří se zapsali nesmazatelným písmem do podvědomí nás všech.
Snahou nás organizátorů bude pokračovat v organizování i dalších ročníků těchto pochodů, které by se jmenovaly vždy po velitelích, tak jak této elitní jednotce v chronologické posloupnosti v posádce Prostějov veleli. Už teď je těchto velitelů, kteří významným způsobem zasáhli do života svých vojáků, úctyhodných šestnáct.


Další ročník, tedy XII. ročník ponese jméno plukovníka Milana Kovandy.

  • XIII. ročník plukovníka Karla Řehky  

  • XIV. ročník plukovníka Davida Franty

  • XV. ročník plukovníka Tomáše Skácela

  • XVI. ročník plukovníka Tomáše KramplyTOPlist
Návrat na obsah