Přejít na obsah
Pamětní odznaky


Pamětní odznak na stuze
"Pochod po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov"
III. ročník podplukovníka Čestmíra Hrbka  Stuha: - byla navržena tak, aby z ní bylo patrné úzké propojení posádkového města s tímto vojenským útvarem, neboť vztahy výsadkářů a města Prostějov jsou snad ve všech směrech nadstandardní. V levé části jsou barvy města Prostějov, které odděluje 2 milimetrový bílý předěl a druhá polovina stuhy je tvořena barvou bordó, která jednak vyjadřuje barvu výsadkového baretu, ale i podkladovou barvu rukávového znaku příslušníků 601.skss. Ukončení jak pravé tak i levé strany je opět ukončeno 2 milimetrovým bílým předělem.

V miniaturní stužce se potom nachází kulatá náložka s  vyobrazením znaku spolku „OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ČERVENÉ BARETY“. Tento způsob označení na miniaturní stužce  bude pro všechny zbývající ročníky stejný.                                                                       
Pamětní odznak: - je ražený o průměru 40 mm, tloušťka odznaku 2,5 mm.  

Čelní strana: - zde je vyobrazen portrét již třetího velitele  VÚ 8280 po jeho reorganizaci na 22. výsadkový pluk v posádce Prostějov . Osobnost podplukovníka Čestmíra Hrbka se rovněž vryla nesmazatelným způsobem do podvědomí snad všech generací výsadkářů a dodnes se k němu vzhlíží s úctou. Pod vyobrazením portrétu majora Hrbka ( v této hodnosti začal velet pluku ) se nachází údaj, v jakém období tento velitel velel 22. výsadkovému pluku v Prostějově. Dále je zde nápis s údajem, že se jedná o třetí ročník pochodu.
Zadní strana: - uprostřed odznaku je znázorněna budova velitelství a štábu výsadkové brigády, jako dominanta prostějovských kasáren. V horní části jsou umístěny tři výsadkové znaky. Uprostřed je znak, který znázorňuje rukávový znak výsadkářů ČSLA, který se používal až do roku 1992. V levé části je znázorněn znak 6. speciální brigády a poslední z vyobrazených znaků znázorňuje znak příslušníků 601. skupiny speciálních sil, kteří jsou hrdými pokračovateli tradic 22. výsadkové brigády. Ve spodní části je vepsán nápis „pochod po stopách 22. výsadkové brigády Prostějov“. Pod tímto nápisem je vyobrazen znak města Prostějov. Z levé i pravé části znaku města Prostějov jsou lipové listy, které vyjadřují hrdost k našemu národu, protože lípa je naším národním stromem a symbolickým stromem Slovanů.   


Návrat na obsah