Přejít na obsah
Galerie velitelů VÚ 8280
generálporučík Ing. Ondrej PÁLENÍK, MBA  * 21. února 1965
 

Narodil se ve Zlatých Moravcích na Slovensku. V letech 1979–1983 byl žákem Vojenského gymnázia Slovenského národního povstání v Banské Bystrici, po jehož absolvování pokračoval od srpna 1983 ve studiu na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově (obor průzkumný). V říjnu 1987 byl přidělen k prostějovské 22. výsadkové brigádě speciálního určení a u tohoto útvaru, který mezitím prošel několika reorganizacemi,  působil nepřetržitě až do dubna 1999. Postupně zde prošel následujícími funkcemi: od října 1987 do srpna 1989 byl velitelem čety 3. výsadkové průzkumné roty 1. výsadkového průzkumného praporu, od počátku září 1989 do října 1992 velel 2. výsadkové průzkumné rotě, po reorganizaci brigády na 6. speciální skupinu se stal v listopadu 1992 náčelníkem štábu jejího 1. speciálního odřadu, od června 1993 byl velitelem 2. speciálního odřadu 6. speciálního střediska, od října 1995 velitelem 2. speciálního střediska 6. speciální brigády a od 1.2.1997 do 1.4.1999 zástupcem velitele 6. speciální brigády. V mezidobí se od prosince 1990 do dubna 1991 zúčastnil jako velitel čety strážní roty čs. speciální protichemické jednotky operací Pouštní štít a Pouštní bouře v Perském zálivu, v roce 1995 absolvoval zpravodajský kurs pro vyšší důstojníky v USA (Fort Huachuca, Arizona) a v roce 1998 prošel kurzem pro přípravu osob pro struktury NATO ve Vyškově. Od počátku dubna 1999 do konce července 2002 byl zařazen u Vojenského velitelství NATO v Monsu (SHAPE) jako starší styčný důstojník Úřadu národního vojenského představitele České republiky. Dnem 1.10.2002 byl ustanoven velitelem 6. skupiny speciálních sil v Prostějově, jež byla k 1.7.2003 reorganizována na 601. skupinu speciálních sil (v mezidobí absolvoval od září 2002 do června 2003 Operační velitelský kurs generálního štábu na Univerzitě obrany v Brně). V letech 2004 a 2006 velel úspěšnému nasazení kontingentu speciálních sil v operaci Enduring Freedom na území Afghánistánu a stal se tak vůbec prvním naším důstojníkem, jenž od druhé světové války velel v bojové misi. Dnem 1.12.2006 byl jmenován ředitelem Ředitelství řízení speciálních sil Ministerstva obrany a vzápětí mimořádně povýšen do hodnosti brigádního generála. Dne 28.7.2007 se stal ředitelem Vojenského zpravodajství (8.5.2008 byl jmenován generálmajorem a 28.10.2009 generálporučíkem). Ve funkci ředitele Vojenského zpravodajství působil do 31. října 2012. Od prosince 2012 do února 2014 byl předsedou Správy státních hmotných rezerv. Jako velitel 601. skupiny speciálních sil měl naprosto zásadní podíl na směřování a nebývalém rozvoji svěřeného útvaru. Již v době svého působení v Prostějově se stal legendou a je oprávněně považován za zakladatele moderních speciálních sil v ČR.
Návrat na obsah