Partnerské pochody - Pochod 22-vb

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


27.1.2018
PODZEMNÍ POCHOD

Podzemní pochod, první akce sezóny, je nový projekt Pochodnického spolku. Ročník 2017 byl jubilejní a své účastníky zavedl do historického podzemí Československého opevnění, konkrétně dělostřelecké tvrze Hůrka. Kromě nekonečných podzemních chodeb čekaly na účastníky i stovky schodů, spojujících podzemní komplex s jednotlivými sruby.

Dá se říci, že pochod se vzájemně doplňuje s Pochodem po Československém opevnění, který své účastníky provede převážně po povrchu (i zde je však také možné navstívit podzemí našich tvrzdí a srubů).

V ročníku 2018 se účastníci mohou těšit na pevnostní komplet Bouda.

 


6.4. - 8.4.2018
MILITARY DEATH MARCH

Extrémní dálkový pochod určený pro všechny ty, kteří chtějí poznat, co v nich skutečně je. Neklade si za cíl oslavovat smrt. Klade si za cíl uctít smrt nevinných žen a dívek, které byly nuceny účastnit se pochodu smrti 1945, způsobem tomu odpovídajícím, tedy tím, že si každý účastník projde část trasy, kterou tyto ženy a dívky byly nuceny ujít a zastaví se na místech, kde umíraly. Účastí na pochodu přispějete na obnovu hrobu hřbitova Volary, kde jsou pochovány oběti pochodu smrti 1945.

K dipozici jsou dvě trasy, "walking" v délce zhruba 30 km a "extreme" v délce zhruba 74 km. Můžete si tedy zvolit, co je ve vašich silách.

Pochod nabízí pro ty nejodolnější i kategorii "extreme walker", tedy absolvování obou tras naráz a absolvování tedy cca 105 km za startovné ve výši 1.130,-.

 


13.4.2018
NOČNÍ VZPOMÍNKOVÝ POCHOD CLAY-EVA

Noční pochod kopírující trasu druhoválečného výsadku Clay - Eva. Jedná se vzpomínkový pochod na počest skupiny Clay, která byla 13. dubna 1944 vysazena u obce Hostišová (Zlínský kraj) z Anglie. Skupina byla vysazena na špatném místě a aby se dostala ke svým kontaktům, musela podniknout náročný třídenní pochod Hostýnskými vrchy (šli pouze v noci). Po stejné trase se koná i tento noční pochod. Pochod je zdarma. Při zahájení za dobrých meteorologických podmínek přilétá vrtulník AČR a provádí výsadek na kruhových padácích několika parašutistů, kteří se snesou až k účastníkům pochodu.

 


19.5.2018
POLICEJNÍ POCHOD BRDY

Nový pochod z dílny Policejního klubu Příbram Vás zavede do krásných míst nově vzniklého CHKO Brdy na Příbramsku. Brdy jsou jediné ryze české pohoří. S ohledem na skutečnost, že zde dlouhá léta působila pouze armáda, zachovala se zde úžasná a překrásná příroda. Vrchy Brd, z nichž spousta přesahuje výšku 800 m, nabízejí nádherné výhledy.

Účelem pochodu je, v první řadě, pomoci druhým. Svou účastí podpoříte Nadaci policistů a hasičů.

V prvním ročníku se sice nepodíváte k nejznámějším lákadlům brd, tedy cvičným tvrzím, avšak Brdy toho nabízejí mnohem více apořadatelé připravili krásnou trasu, která Vám poodhalí mnoho krás této části zachovalé přírody.

 


26.5.2018
5. POLICEJNÍ POCHOD ČR
Již tradiční pochod pořádaný Sportovním klubem policie Nový Jičín při příležitosti Dne Policie ČR. Na pochod jsou zváni všichni, jak příslušníci uniformovaných sborů, tak civilisté.

Nově Vám letos pochod nabízí i cyklo trasu pro milovníky cyklo turistiky.

 


26. - 27.5.2018
MEZINÁRODNÍ POCHOD DIEKIRCH
Mezinárodní vojenský pochod v Lucembursku s mnohaletou tradicí. Mezi vojenskými pochody již patří mezi dědečky a v roce 2017 oslaví svůj jubilejní 50 ročník. Nejnáročnější verze, která čítá 80 km, je dvoudenní (2x 40 km). Dále je k dispozici jednodenní 40 km a 20 km verze. Nabídku pak doplňuje 12 km trasa, na které však není možné získat medaili.

 


2.6.2018
POCHOD PO STOPÁCH KRÁLE ŠUMAVY
Pochod pořádaný Československou obcí legionářskou, jednotou mjr. i. m. Václava Vokurky Boletice. Je věnován všem, kteří po roce 1948 pomáhali utéct občanům totalitního Československa přes ostře hlídané hranice převážně do svobodného Německa.

Převaděčů přes hranice bylo mnoho, někteří jsou již legendou a jiní zase anonymní, ale jejich odvážné činy, které pomohly mnoha lidem, je potřeba si i po šedesáti letech připomínat.

Nejedná se o autenticko-historickou rekonstrukci, ale o sportovně outdoorovou akci v krásné a naučné šumavské přírodě. Je tedy možné, že pochod nebude veden přes místa související se státní hranicí. 


9.6.2018
IV. ROČNÍK IPA POCHODU

Tradiční pochod z dílny členů IPA Hranice nabízí tři atraktivní trasy vedené tentokrát Oderskými vrchy. Součástí pochodu je i společenská událost, a to večer před pochodem, tedy v pátek.

 


16.6.2018
POCHOD MEZI HRADY
Nový pochod z dílny Pochodnického spolku. Tématicky navazuje na Mírovský pochod a bere si za účel své návštěvníky každý rok zavést do okolí některého z českých hradů.

V úvodním ročníku 2018 se můžete těšit na hrad Kokořín.

 


23.6.2018
POCHOD PRO KAČENKU IN MEMORIAM
Pochod pořádaný Spolkem Historie Ozbrojených Složek - KAT na podporu neziskové organizace Kačenka dětem, která vznikla na podporu dětí, které trpí nevyléčitelnou nemocí, svalovou atrofií.

První ročník byl pořádán přímo na podporu malé Kačenky, která touto nemocí trpěla. Bohužel, druhý ročník byl již pořádán In memoriam a chtěl tak pomoci organizaci, která i nadále pomáhá dětem s touto krutou nemocí.

Zajímavou zvláštností je trasa v délce 25 km, která je určena pro páry (muž - žena, žena - žena, muž - muž) a na trase budou účastníci muset také plavat, střílet či překonávat překážky.

 


6.7.2018
POCHOD FINANČNÍ STRÁŽE RČS

Pochod věnovaný zaměstnancům finanční stráže RČS, kteří sloužili na území první republiky a převážně v předválečných letech samostatně strážili její hranice s puškou v ruce a později v tom pokračovali v řadách jednotek Stráže obrany státu.

 


25.8.2018
PARTYZÁNSKÝ POCHOD

Pravidelný pochod pořádaný za účelem uctění památky výsadkářů, partyzánů a dalších odbojových pracovníků, a v neposlední řadě i k památce obyčejných lidí, kteří pomáhali a nasazovali životy svoje i svých blízkých.

Každý z ročníků Vás zavede do jiné lokality, kde v druoválečném období působila konkrétní odbojová skupina. V letošním roce je to pak okolí Vírské přehrady na Vysočině, kde působila odbojová skupina Dr. Miroslava Tyrše.

 


1.9.2018
POCHOD PŘÁTELSTVÍ A PODPORY

Nový program z dílny členů IPA Města Albrechtice. Ti v roce 2016 uspořádali jubilejní první ročník pochodu, který se velice vyvedl. Hlavním pilířem pochodu je jeho účel, tedy pomoci druhým. První ročník byl uspořádaný na podporu kolegyně, policistky, který trpí závažnými zdravotními problémy a záštity nad pochodem se ujal sám policejní prezident.
Ten se ujal i záštity nad druhým ročníkem, který již nabízí tři různé délky tras.

 


8.9.2018
POCHOD RYCHLÉ ROTY

Pochod pořádaný policisty z OHS Ústí nad Orlicí. Stejně, jako v případě Policejního pochodu Brdy, i zde svou účastní přispíváte na Nadaci policistů a hasičů. Pořadatelé pochod rok od roků více vylepšují, upravují trasy, doplňují zážitky.

 


 


29.9.2018
POCHOD PO ČESKOSLOVENSKĚM OPEVNĚNÍ

Skvělý pochod, jehož organizátoři si kladou za úkol přiblížit veřejnosti populárně - naučnou formou historii a účel Československého opevnění, vybudovaného v letech 1935 - 1938 na obranu proti hrozícímu vpádu vojsk z hitlerovského Německa.

Pochod Vás každý ročník provede po jiné části tohoto opevnění.

 

 


10.11.2018
MEMORIÁL ČS. PARAŠUTISTŮ 2018

Pochod pořádaný 43. výsadkovým praporem nejen na připomenutí paraskupiny Tungsten.

Pochod každoročně nabízí dvě trasy 35 km a 70 km, kdy "medailová" je pouze ta delší.

Pro rok 2017 bude nabídnuta pouze trasa o délce 70 km.

 


16. - 17.11.2018
NOČNÍ IPA POCHOD 2018

Novinka z dílny členů IPA Hranice. Pořadatelé již tradičního IPA pochodu se rozhodli v roce poprvé připravit noční pochod. Jednalo se o 23 km dlouhý zážitkový pochod. Jako jediný z medailových pochodů Vám v roce 2017 místo klasické medaile za absolvování nabídl krásnou skleněnou plaketu. V roce 2018 však tuto nahradí pamětní medaile, která je zde zobrazena.

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky